Brīvas vietas

Pie mums ir parādījušās brīvas vietas, tāpēc piedāvājam pieskatīt jūsu bērnu jaukā, brīvā, mīļā atmosfērā Rīgā, Mazā kalna ielas rajonā pēc Valdorfa pedagoģijas principiem. Vēlamais bērna vecums no 2 gadiem līdz skolas vecumam. Grupiņā ir līdz 10 bērniem. Dienā ar bērniem ir divas auklītes, iespējams valsts finansējums. Darba laiks 7:30-18:00.
Bērniem katru dienu ir iespēja piedzīvot kādu brīnumu, celt mājas, palidzēt vienam otram, iet laukā, cept dubļu kūkas smilšu kastē vai rāpties kokos, šļūkt no kalna un celt sniega būves. Iekštelpās ir Valdorfa pedagoģijas rotaļlietas un nodarbības. Eko ēdināšana bez gaļas, zivīm, olām un no piena produktiem tiek lietots tikai ghi sviests.
Šī ir brīnumaina vieta, kur satiekās bērni un vecāki, kas atbalsta dabīgu dzīves veidu, garīgu izaugsmi, cieņpilnu attieksmi pret saviem bērniem un vēlās, lai bērns izaugtu par brīvu, pilnvērtīgu, veselīgu personību.
Kopā svinam dažādus gadalaiku svētkus
Mīļi gaidīsim ciemos.

Tel. 29374218, Iveta – ja neceļu telefonu, atzvanīšu, jo ikdienā esmu ar bērniem.

Advertisements