Atsauksmes

Lai katram bērnam būtu tāds dārziņš! Nevaru neko labāku pat vēlēties. Esmu pateicīga, ka mana meitiņa var būt tik rosinošā, dabiskā vidē. Noteikti arī mazāko dēliņu tur laidīšu vēlāk. Redzu cik pedagoģiski izcili veidots dienas ritms, kurā balansēti miers un aktivitātes, jūtu izpaušana un iedziļināšanās sevī. Pat viss draiskākie tur atrod mieru, bet intravertākiem izdodas atraisīt iniciatīvu. To esmu savām acīm redzējusi. Tā tiešām ir brīnumu zeme. Kur nevis strikti pārlec no plāna A uz plānu B, bet pārburas caur dziesmām uz nākamo darbību, kad organiski iepriekšējā sevi izsmēlusi. Atmosfēra ir īpaši mājīga, pat retajam mājās ir TIK omulīgi. Neticami, bet, jā, pagalmā ir gandrīz kā laukos, pašiem savs dārziņš, komposts, pat koks, kur rāpties un kalniņš, kas ziemā apsnidzis bērnus uz savas muguras laiž nošļūkt ar ragavām. Izklausās laikam, ka es pārlieku slavēju, bet ziniet pieminu tikai mazu daļiņu no visa labā. It sevišķi, nav iespējams aprakstīt to lielumu, kuru bērnos (arī vecākos) iegulda audzinātāja.

(Anna, Adrianas mamma, 2017)

“Brīnumu zemi raksturotu kā mierpilnu un atbalstošu vietu bērna, kā arī viņa vecāku, augšanai un attīstībai. Ļoti novērtēju, ka bērna ikdiena norit zināmā secībā/režīmā, dabiskos apstākļos (ar malku kurināmās telpās, dārzā un rotaļu istabā, kur pieejami tikai dabas materiāli) un mierpilnā gaisotnē. Šī vieta ir īpaša ar to, ka iemāca bērniem ticēt brīnumiem, jo tie Brīnumu zemē notiek ik uz soļa. Ar lielu interesi uzklausīju konsultācijas par bērna attīstību, attiecībām un ieteikumus ikdienai. Piedalīšanās radošajās darbnīcās, ekskursijās, kopīgajās talkās un svētkos veidoja piederības sajūtu vietai un nesa daudz jaunu zināšanu un patiesi sirsnīgas emocijas. Kopumā ņemot, Brīnumu zemē pavadītais laiks man, kā mammai, bija milzīgs ieguvums turpmākajā attīstībā. Sirsnīgs Paldies, Brīnumu zemei.”

(Rita, Ances mamma, 2017)

“Mājīga atmosfēra un ļoti individuāla pieeja katram bērniņam. Ja citos dārziņos prasa par bērniņu ārsta zīmi, tad šeit labāk savam berniņam uztaisīt astroloģisko karti. Un tādā veidā var labāk izprast mazā cilvēka raksturu un rīcības. Brīnumu zeme ir īsta Brīnumu zeme, bērni katru dienu caur saziņu ar pieaugušo un caur spēli dzird un redz daudz dažādus brīnumus. Mazie brālīši un māsiņas tik ļoti raujās uz šo dārziņu, jo tiešām tur ir jauki. Tikai to labāko varu teikt par šo dārziņu.”

(Liene, Kristera un Jēkaba mamma, 2017)

Videi, kurā bērns pavada savus pirmos dzīves gadus ir ļoti liela nozīme, un Brīnumu zemē tā, manuprāt, ir mierpilna, harmoniska un veselīga bērna izaugsmi veicinoša – gan garīgi, gan fiziski. Bet Brīnumu zeme nebūtu nekas, bez audzinātājas Ivetas, kas bija iemesls, kāpēc mans dēls vispār uzssāka gaitas šajā dārziņā. Esmu priecīga, ka izdevies šo kontaktu saglabāt arī šodien. Tas bagātina ne tikai viņu, bet arī mani.”

(Ilze, Krišjāņa mamma, 2017)

“Mūsu meita bērnu dārzu apmeklē jau ceturto gadu. Ļoti patika ilgais adaptācijas periods, jo viņai sākumā bija 2,5 gadi un mūsuprāt tas ir vēl mazs bērns. Sākumā varēju sēdēt grupiņā blakus vai maliņā cik ilgi vēlējos, nācu pēc tam pakaļ pēc dažām stundām arvien pagarinot palikšanu vienai. Tas ļoti sekmēja to, ka meita vienmēr ar prieku iet un paliek dārziņā. Nav bijušas asaras par palikšanu nevienu reizi un vienmēr esam kārtīgi un priecīgi atvadījušās. Mums arī patīk eko ēdināšana. Meitai ir alerģija pret piena produktiem un šī prasība tiek laipni ievērota. Tā kā viņa ir viena no jaunākajām, tad redzu kā iemācās visādas “lielo bērnu” lietas- celt mājas, taisīt matus, čukstēt ausīs utt. Varu tikai novēlēt tik jauku bērnu pieskatīšanas vietu jebkuram bēnam un vecākiem.”

(Māra, Veronikas un Jēkaba mamma, 2016)

Viena gada laikā mana dzīve sagriezās par 360 grādiem. Šeit nokļuvu nejauši, bet savā ziņā tas bija likteņa pirksts – mani ielikt tur, kur tagad esmu. Ko varu teikt, esmu sajūsmā un laimīga par to, ka ir tāda vieta kā Brīnumu zeme un pedagogi, kas ir viedi, ar ļoti lielu dvēseles siltumu, kas spēj ieklausīties gan bērna, gan vecāka vajadzībās. Nekad neateiks padomu. Mana mazā meitiņa Brīnumu zemē ir kā Dieva šūpulītī.
Novēlu veiksmi, izturību un Dieva palīdzību.”

(Linda, Elzas mamma, 2016)

Advertisements